Siirry sisältöön

8.7.
Elämänturvatori

Elämänturvatori on koko perheen tapahtuma turvallisuuden asialla. Toritapahtuma järjestetään Joensuun torilla lauantaina 8.7. klo 11-14.

Elämänturvatori kokoaa yhteen vapaaehtoisjärjestöjä ja toimijoita arjen turvallisuuden asialla. Järjestöt tutustuttavat kävijät toimintaansa käytännön esimerkein ja tietoiskuin sekä torilavalta että omilta teltoiltaan.

Tapahtuman avaa Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Markus Hirvonen. Juontajana toimii Ilja Teppo ja toritapahtumassa esiintyy supersuosittu Hevisaurus.

Aikataulu:

10.30 Helsingin Palokunnan Soittokunta esiintyy torilla

11.00 Ilja Tepon alkujuonto, maakuntajohtaja Markus Hirvonen avaa tapahtuman

11.10 Ilja Teppo duo esiintyy

11.25 Järjestöesittelyjä

11.45 Ilja Teppo duo esiintyy

12.00 Kriisikeskus/Mieli ry Kimmo Rädyn haastattelu

12.05 Järjestöesittelyjä

12.30 Hevisaurus esiintyy

13.30 Järjestöesittelyjä

14.00 Tapahtuma päättyy

Mukana tapahtumassa ovat:

Joensuun Kaupunki

Joensuun kaupunki haluaa mahdollistaa turvallisen ja sujuvan arjen, kaupungin tavoitteena ovat hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat. Elämänturvatorilla Joensuun kaupunki kerää tietoa lapsilta ja aikuisilta arjen turvallisuuden havainnoista ja huolista. Turvallisuuskyselyn vastausten avulla kehitetään kaupungin arjen turvallisuutta. Lasten leikkimielisessä kyselyssä arvioidaan, pelottaako esimerkiksi punkit, kyyt tai rupiliskot.

Joensuun Kehitysvammaisten Tuki Ry

Meillä jokaisella on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Jokaisella on oikeus haaveilla omasta kodista ja rakkaudesta, toimivista ihmissuhteista, työstä ja toimeentulosta. Tänä päivänä kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus eivät valitettavasti vielä toteudu. Siksi tarvitaan tekoja ja tekijöitä.

Joensuun Seudun Diabetes Ry

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea diabeetikoita ja heidän läheisiään omahoidon onnistumisessa, auttaa jäsenistöä vertaistuen löytämisessä, valvoa diabeetikoiden yhteiskunnallisia etuja, toimia diabeetikoiden vaikuttamiskanavana diabeteksen hoitoon ja hoidon kehittämiseen liittyvissä asioissa sekä tarjota päivitettyä tietoa diabeteksen hoidosta.

Meripelastus Pohjois-Karjala

Olemme vapaaehtoisten meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestön Suomen Meripelastusseuran jäsenyhdistys ja toiminta-alueemme on Pohjois-Karjala. Suomen Meripelastusseura on vuonna 1897 perustettu meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö, jonka toiminta perustuu vapaaehtoisten meripelastajien auttamishaluun ja pyyteettömään työhön. Päätehtävämme on auttaa merihätään joutuneita rannikolla ja sisävesillä. Toimimme myös veneilyturvallisuuden parantamiseksi jakamalla tietoa ja pyrkimällä vaikuttamaan asenteisiin.

Mannerheimin Lastensuojelu Liitto Järvi-Suomen piiri ry

Tavoitteenamme on edistää alueemme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Monipuolinen ja joustava toimintamme perustuu perheiden arjesta nouseviin tarpeisiin. Piiri toimii myös lasten ja perheiden puolestapuhujana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana

Pohjois-Karjalan rajavartiosto/Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitos vastaa rajaturvallisuudesta itärajalla, rajanylityspaikoilla ja merellä, sekä meripelastuksesta ja ympäristövahinkojen torjunnasta avomerialueille. Torjumme rikoksia kaikissa tehtävissämme. Olemme aluevalvontaviranomainen ja osa Suomen puolustusjärjestelmää. Olemme osa eurooppalaista raja- ja merivartiostoa. Olemme toimivaltainen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden viranomainen ja toimimme kansalaisten turvana maalla, merellä ja ilmassa, kaikissa oloissa.”

Pohjois-Karjalan Sydänpiiri Ry

Pohjois-Karjalan Sydänpiirin pisteellä on mahdollista harjoitella elvytystä sekä tutustua sydäniskuriin ja sen käyttöön. Lisäksi meillä on myös muuta koko perheelle sopivaa turvallisuustietoutta vahvistavaa tekemistä ja materiaalia tarjolla. Joka päivä vähintään kahdeksan suomalaisen sydän pysähtyy yllättäen sairaalan ulkopuolella. Heistä vain alle puolet saa elvytystä ennen ensihoidon saapumista paikalle. Me haluamme vahvistaa kaikkien elvytysosaamista, jotta jokainen saisi tarpeen tullen tarvitsemansa avun.

Pohjois-Karjalan Syöpälapset Sykkyrä Ry

Turvaa, Tukea ja Toivoa. Tätä tarjoaa Pohjois- Karjalan Syöpälapset Sykkyrä Ry perheille, joiden elämää lapsen syöpä odottamatta moukaroi. Tuemme perheitä taloudellisesti ja järjestämme monenlaista toimintaa virkistyksen ja vertaistuen merkeissä. Yhdistyksen moottori ovat upeat vapaaehtoiset ja lahjoitusvaroin pidämme yllä tärkeää toimintaamme pienten aarteidemme hyväksi.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton eli SUH:n tavoitteena on, että jokainen Suomessa asuva osaa uida ja ennakoida mahdollisia vaaratilanteita vesillä ja jäällä sekä tarvittaessa pelastaa itsensä tai toisen veden varasta. SUH kouluttaa vesiliikunnan ja hengenpelastuksen ammattilaisia (mm. uimaopettajia, vauvauinninohjaajia ja uinninvalvojia tai rantapelastajia) uimahalleihin, kylpylöihin ja uimarannoille. Lisäksi SUH viestii ja kampanjoi uimataidon ja turvallisen vesillä ja jäällä liikkumisen puolesta

UNICEFin Joensuun vapaaehtoisryhmä

Me Joensuun UNICEF-vapaaehtoiset olemme joukko monenlaisia ja monen ikäisiä ihmisiä, joita yhdistää huoli maailman heikoimmassa asemassa olevista lapsista. Vapaaehtoisina lahjoitamme aikaamme ja osaamistamme heidän olojensa parantamiseksi. Työmme peruskivi on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

Punaisen Ristin Joensuun osasto / Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa

Joensuun osasto tunnetaan tällä hetkellä varmasti parhaiten ensiapupäivystyksistä. Jokakesäinen Ilosaarirokki ja muut isot tapahtumat Joensuussa saavat vapaaehtoiset liikkeelle. Myös Joensuussa 10–11. kesäkuussa järjestetty Suomen Punaisen Ristin yleiskokous työllisti kaikki muutkin SPR:n vapaaehtoiset auttajat.

Tule tutustumaan EA-toimintaan Punaisen Ristin EVAK-teltassa. Voit kokeilla mm. erilaisia tapoja käyttää kolmioliinaa, tutustua elvytysnukkeen tai sitoa haavoja.  Lapset pääsevät hoitamaan pehmoleluja Nallesairaalassa.

Saat tietoa Joensuun osaston ruoka-aputoiminnasta. Tiesitkö, että osastolla on myös eri ikäisille suunnattua ystävätoimintaa? 

Esillä on myös aidonoloinen pakolaisteltta, jossa voit eläytyä pakolaisleirin tunnelmaan. SPR vapaaehtoiset kertovat kotoutumisen tuesta sanoin ja kuvin.

Pääset tutustumaan myös vapaaehtoisen pelastuspalveluun eli Vapepaan. Miten Vapepa toimii viranomaisen tukena? Mitä on ensihuolto? Miten pääset mukaan toimintaan? 

Joensuun seudun omaishoitajat ry

Joensuun seudun omaishoitajat ry on toiminut omaishoitajien kanavana heitä koskevien asioiden esille tuojana, äänenä ja kehittäjänä jo 25 vuotta!

Järjestämme vertaistukea, virkistystoimintaa ja koulutusta, välitämme omaishoitoa koskevaa tietoa, ja toimimme laajassa yhteistyössä omaisten, sote-toimijoiden, seurakuntien, oppilaitosten sekä omais- ja potilasjärjestöjen kanssa. Autamme omaishoitotilanteiden tunnistamisessa ja toimimme jäsentemme edunvalvojana.

Pohjois-Karjalan kriisikeskus / MIELI – Pohjois-Karjalan mielenterveys Ry

Kriisikeskuksen kokeneet ammattilaiset tarjoavat tukea ja keskusteluapua kriiseihin ja erilaisiin vaikeisiin elämäntilanteisiin, esimerkiksi pari- ja perheongelmiin, läheisen kuolemantapauksiin, ahdistusoloihin, työn tai opiskelun vaikeuksiin tai muihin mieltä painaviin ja stressaaviin asioihin.

Liikenneturva

Liikenneturvan tehtävänä on edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen. Vahvistamme turvallista liikennekäyttäytymistä sekä liikenneturvallisuuden arvostusta yhteiskunnassa lisäämällä tietoa liikenneturvallisuudesta ja vaikuttamalla kansalaisten arvoihin, asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen.

Pelastusalan liitto

Pohjois-Karjalan pelastusalanliitto ry on alueellinen turvallisuusalan palvelu- ja neuvontajärjestö. Liiton tarkoituksena on edistää kansalaisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan valmiutta ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaamiseen onnettomuuksien ja tuhojen aiheuttamilta vaaroilta erilaisissa arjen normaali- ja häiriötilanteissa.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos sisäisen turvallisuuden viranomaisena turvaa arkea maakunnassa tuottamalla pelastustoimen ja ensihoidon palvelut osana Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sotea. P-K:ssa on maakunnan kattava pelastusasemaverkosto ja auttamaan pelastuslaitoksen väki lähtee auttamaan joka 12. minuutti ja olemme perillä 12 minuutissa. Pelastuslaitos kohtaa vuosittain puolet maakuntamme asukkaista. Pelastuslaitos toimii ammatillisesti, inhimillisesti ja luotettavasti yhdessä muun yhteiskunnan kanssa.

LähiTapiola Itä

LähiTapiola Itä on paikallinen elämänturvayhtiö edistämässä arjen turvallisuutta. Elämänturvatorilla kerromme miten ehkäistä liikuntavammoja. Tule kokeilemaan minifutispeliä ja oppimaan monipuolisesta lämmittelystä.

Haluamme, että alueemme ihmiset elävät turvallista elämää epävarman maailman keskellä. Tule mukaan oppimaan arjen turvallisuudesta ja viihtymään yhdessä!

Facebook -tapahtuma

lahitapiola.fi/ita/intohimonaturvallisuus

Turvallisuuden asialla | Joensuun Kaupunkikeskustayhdistys Ry | LähiTapiola Itä Yhteiskuntavastuu

Tapahtuman mahdollistaa LähiTapiola Itä ja sen tuottaa Joensuun Kaupunkikeskustayhdistys.