Siirry sisältöön

Rajoitukset torialueen huoltoliikenteelle ja nostoille

Kuva Joensuun torilta

Torin kantavuuslaskelmaohje

Rajoitukset torialueen huoltoliikenteelle ja nostoille

Torin keskeisimmälle kivetylle alueelle ei sallita yleistä ajoneuvoliikennettä missään olosuhteissa.

Torialueelle ajo sallitaan vain katurakenteiden ja kiinteistöjen huoltoon tai korjauksiin liittyvää huoltoajoa varten alla mainituin rajoituksin.

Huoltoajoneuvojen suurimmat sallitut kuormat:

  • akselipaino < 16 tonnia
  • 2-akselinen teli (akseliväli <1.3m) < 21 tonnia
  • 3-akselinen teli (akseliväli <1.3m) < 27 tonnia
  • kokonaispaino < 75 tonnia
  • yksittäinen pyöräkuorma < 8 tonnia

Nosturin tassulle tai tilapäiselle rakenteelle sallitaan korkeintaan 150 kN pistekuorma (15 000kg) tai 20kN/m² hyötykuorma (2 000kg/m²). Pistekuorman alla täytyy olla kuormaa jakava aluslevy, jonka pinta-ala on vähintään 0,6 x 0,6 m ( 600mm x 600mm ).

Kaikki pistemäiset nostot edellyttävät riittävän jäykkien aluslevyjen käyttöä kuormituksen jakamiseen. Torin graniittisten laattojen terävät kulmat ovat herkkiä vaurioitumaan jo pienemmällä pistekuormalla, joten pistekuormien alla tulee aina käyttää min. 600 x 600 mm kokoista teräslevyä ja kevyemmissä pistekuormissa filmivaneria jonka paksuus on vähintään 30 mm.

Graniittilaattojen päällä tehtäessä huoltotöitä, on varmistuttava siitä, ettei huoltoajoneuvoista tai nostureista valu öljyä tai muita haitallisia liuotteita luonnonkivipäällysteelle. Työskentelyalueella on nostureiden ja huoltoajoneuvojen alle levitettävä tarvittaessa suojamatto varmistukseksi siitä, ettei yllä mainittuja vahinkoja tapahdu.