17.9.2020 Yögrilliyrittäjäksi Joensuun kauppatorille

Yögrilliyrittäjäksi Joensuun kauppatorille

Joensuun Virta Oy vuokraa kirjallisten tarjousten perusteella kaksi kauppatorin yögrillivaunupaikkaa ajalle 15.10.2020 – 30.9.2021. Myyntiaika on arki- ja viikonloppuiltaisin kello 20-05 välisenä aikana

Grillivaunumyyntipaikat vuokrataan korkeimpien annettujen tarjouksien perusteella. Grillivaunumyyntipaikkojen pohjahinta on 6210,12 euroa/vuosi ja vuokrahintaan lisätään kulutuksen mukainen sähkö- sekä kiinteä jätemaksu. Vuokra laskutetaan kuukausittain. Vuokrasopimukseen asetetaan laskennallinen kahden kuukauden takuuvuokra. Mikäli grillivaunu on myyntipaikalla päiväaikaan, veloitetaan lisäksi vuosipaikkamaksu torin vahvistetun hinnaston mukaisesti. Grillivaunun maksimisähköliitäntä voi olla 1 x 32A pistokkeella, ei rinnakkaisliitäntöjä. Yrittäjän tulee järjestää sinetöity kwh-mittaus sähkön kulutuksesta.

Valittavan toimijan yleisinä soveltuvuusehtoina pidetään sitoutumista torin ja markkinoiden yleisiin ehtoihin, myyntivaunun julkikuvallista soveltuvuutta kauppatorille (liitä kuva) sekä sitä, että toimijalla on vastuuvakuutus toiminnalleen.

Tarjouksen liitteeksi tulee liittää tilaajavastuulain (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061233) edellyttämät todistukset:

  • Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  • Kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot
  • Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verovelkaa (tai viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä ja voimassa oleva maksusuunnitelma)
  • Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta (tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty)
  • Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
  • Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

Virta pidättää oikeuden olla valitsematta ketään tarjouksen jättänyttä yritystä. Mikäli Joensuun Virta Oy:llä on avoimia saatavia tarjouksen jättäneeltä, tarjous hylätään.

Virta osoittaa mahdollisuuksien mukaan korvaavat tilat torin suurtapahtumien aiheuttamien mahdollisten paikkasiirtojen ajaksi.

Tarjoukset tulee toimittaa 30.9.2020 kello 16 mennessä osoitteeseen Joensuun Virta Oy, Siltakatu 10 B 25, 80100 Joensuu tai sähköpostitse osoitteeseen

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa toiminnanjohtaja Katja Kolehmainen, p. 0400 179 095

Tilaa VIRTAA-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt kärryillä mitä kaupunkikeskustassamme tapahtuu.