19.10.2022 Lumovoimaa kaupunkikeskustaan -elämystapahtuman kilpailutus

Lumovoimaa kaupunkikeskustaan -elämystapahtuman kilpailutus

Lumovoimaa kaupunkikeskustaan -elämystapahtuman käänteinen kilpailutus ajalle 24.11.-6.12.2022

Lumovoimaa kaupunkikeskustaan -hankekuvaus

Joensuun kaupunkikeskustayhdistys ry toteuttaa Lumovoimaa keskustaan -hankkeen, jolla lisätään kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja vetovoimaa hyödyntämällä elämystaloutta ja luovien alojen osaamista ja keinoja. Viihtyisyyden lisääminen luo myös positiivista osallisuutta ja henkistä hyvinvointia.

Hanke toteutetaan 1.10.2022-31.1.2024 välisenä aikana. Hankkeen toteutuksesta vastaa Joensuun kaupunkikeskustayhdistys ry. Hanke saa rahoituksensa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton AKKE-ohjelmasta (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen), Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta sekä Joensuun kaupunkikeskustayhdistyksen omarahoitusosuudesta.

Hankkeella tavoitellaan Joensuun vetovoiman lisäämistä, ja sitä kautta kaupungissa asioivien tai kaupunkiin matkustavien määrän lisäämistä sekä yleisen kaupunkimielikuvan kehittymistä positiivisemmaksi.

Vetovoimaa keskustaan elämystapahtuman vauhdittamana

Lumovoimaa kaupunkikeskustaan -hankkeen tavoitteena on luoda elämystalouden ja luovien alojen avulla Joensuun kaupunkikeskustaan uutta vetovoimaa etenkin pimeään syys- ja talvikauteen.

Osana hankkeen toteutusta toteutamme elämystapahtuman, jolla tavoitellaan maakunnan pääkaupungin vetovoiman lisäämistä vuodenajaltaan vähemmän vetovoimaisena ajankohtana. Useat eurooppalaiset kaupungit, ja Suomessa esimerkiksi Tampere, Helsinki ja Oulu ovat valjastaneet elämyksellisyyden mm. valotaiteen avulla merkittäviksi vetovoima lisääväksi elementiksi.

Elämystapahtuman avoin kilpailutus on nyt auki

Joensuun kaupunkikeskustayhdistys ry:n hallinnoima Lumovoimaa kaupunkikeskustaan -hanke avaa avoimen, käänteisen kilpailutuksen elämystapahtuman tuottamiseksi. Tuottamiseen on varattu 18 000 euron ostopalvelubudjetti.

Kilpailutukseen osallistuminen:

Pyydämme tarjousta, josta käy ilmi tarjoajan kokonaissuunnitelma (mahdollisine havainnekuvineen) elämystapahtuman tuottamiseksi.

Tarjouksen tulee täyttää kaikki seuraavat ehdot:

  1. Elämystapahtuman tulee rakentua Joensuun Kauppakadulla sijaitsevalle kävelykadulle (välille Siltakatu-Niskakatu). Aluekartta: https://www.joensuunvirta.fi/myyntipaikat/kavelykatu
  2. Elämystapahtuma tulee toteuttaa 24.11.- 6.12. väliseksi ajaksi. Mikäli elämystapahtuma hyödyntää valoa, ääntä tai muuta vastaavaa elementtiä, tulee se toteutua päivittäin kello 16-21 välisenä aikana.
  3. Edellytämme, että elämystapahtuma toteutetaan vähäenergisellä laitteistolla. Tarjouksen liitteeksi on laitettava arviolaskelma energian kulutuksesta, kuinka paljon toteutus kuluttaa sähköä päällä oloaikana. Joensuun kaupunkikeskustayhdistys ry vastaa sähkömaksusta, sen ei tarvitse sisältyä tarjoukseen.
  4. Elämystapahtuma on toteutettava niin, ettei se häikäise kävelykadun varrella olevia asuinkiinteistöjä ja että äänenvoimakkuus ei ylitä ympäristöviranomaisen määräämä dB-rajaa.
  5. Lumovoimaa kaupunkikeskustaan -elämystapahtumaa varten hankkeessa on varattu rahaa 18 000 €, ja varaus sisältää myös arvonlisäverokulut (alv 24%), eli elämystapahtuman pitää pystyä toteuttamaan tällä budjetilla kokonaisuudessaan. Tämä tulee tuottajan huomioida esim. teosten turvallisuus- ja vakuutusasioissa.
  6. Tarjouksen jättäjän tulee olla rekisteröity yritys tai yhdistys (y-tunnus).

Kilpailutuksessa eduksi luetaan, mikäli tuottaja pystyy esittämään viisi (5) referenssiä vastaavan suuruisista toteutuksista (toimitusvarmuus).

Kilpailutuksen kriteerit

Kilpailutuksessa arvioidaan kokonaissuunnitelma siten, että pisteytys rakentuu:

  • näyttävyys koko tapahtumaalueella max 20 pistettä
  • referenssit (5 kpl) 10 lisäpistettä

Tarjouksen jättäminen

Kilpailutus avataan 19.10.2022. Tarjoukset tulee toimittaa 31.10.2022 kello 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen p. 041 3118131

Hankkeen ohjausryhmä käsittelee saadut tarjoukset ja tekee hankintaesityksen Joensuun kaupunkikeskustayhdistys ry:lle. Joensuun kaupunkikeskustayhdistys pidättää oikeuden olla valitsematta ketään tarjouksen jättänyttä yritystä.

Tilaa VIRTAA-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt kärryillä mitä kaupunkikeskustassamme tapahtuu.