9.8.2022 Kauppatorin yögrillien kilpailutus avattu

Kauppatorin yögrillien kilpailutus avattu

Joensuun kauppatorin yögrillien kilpailutus ajalle 1.10.2022-30.9.2025 on nyt avattu.

Kilpailutukseen avattavat myyntipaikat

Joensuun kauppatorin yögrillialue sekä sähkökapasiteetti mahdollistaa neljä (4) myyntipaikkaa yögrillimyyntiin tarkoitetuille myyntivaunuille- tai autoille. Neljä vuokrattavana olevaa yögrillipaikkaa sijaitsevat Kauppatorilla, Tori- ja Koskikadun kulmassa. Yögrillit voivat olla avoinna päivittäin kello 20-05 välisenä aikana. Käytettävissä oleva maksimisähköliitäntä voi olla 1 x 32A pistokkeella, ei rinnakkaisliitäntöjä.

Sen lisäksi Joensuun Virta Oy avaa hakumenettelyn yömyyntioikeuksien myöntämiseksi torilla vuosipaikkasopimuksella toimiville ruokamyyjille. Yömyyntioikeus vuosikauppiaille voidaan myöntää vain, mikäli myyntitoimintaa harjoitetaan kauppatorilla myös päivisin.

Yrittäjien tulee myyntitoiminnassa noudattaa torin ja markkinoiden yleisiä ehtoja (https://www.joensuunvirta.fi/yllapito/resources/sisaltokuvat/kauppatorin-ja-markkinoiden-yleiset-ehdot-2022-6.pdf ).

Perustietoa kilpailutuksesta

Myyntipaikkojen hinnoittelu

Myyntipaikkojen hinta määräytyy Joensuun kaupungin hinnaston mukaisesti, tilapäiset kioskit ja myyntivaunut, jolloin vuosivuokra hinnaston mukaisesti on 5210,58 €/vuosi + alv per grilli. Vuokraan tehdään vuosittainen korotus kaupungin päätöksen mukaisesti (ka. 2% vuodessa). Vuokrahintaan lisätään joko kulutuksen mukainen sähkömaksu tai vaihtoehtoisesti kiinteä sähkömaksu (sinetöity kwh-mittaus) sekä jätemaksu. Lisätietoa torin sähkö- ja jätemaksuista löytyy Virran sivustolta (https://www.joensuunvirta.fi/yllapito/resources/sisaltokuvat/sahko-ja-jatehuolto-hinnasto-2022.pdf ). Mikäli grilli on torilla myös päivisin, tulee yrittäjän maksaa käyttämästään alueesta torin vuosipaikkamaksu Joensuun kaupungin hinnaston mukaisesti.

Hinta ei siis ole kilpailutuksen pisteytettävä kriteeri.

Myyntipaikan lisäksi kauppatorille valituksi tulevalla yrityksellä on oikeus vuokrata lisäterassialaa kauppatorilla torihinnoittelun mukaisesti (joko vuosi- tai kausipaikkasopimuksella). Esityksen lisäterassialasta voi tuoda esille kilpailutuksessa.

Myyntipaikkojen vuokra-aika

Myyntipaikkojen vuokra-aika on 3 vuotta. Yrittäjällä on oikeus irtisanoa vuokrasopimus kuukauden irtisanomisajalla. Vuokrasopimusta ei voida siirtää toisen yrityksen nimiin. Mikäli yrittäjä irtisanoo sopimuksen, kilpailuttaa Joensuun Virta uuden toimijan.

Myyntipaikkaa ei vuokrata yrittäjälle, jolla itsellään, puolisollaan, samaan talouteen kuuluvalla muulla perheenjäsenellä tai torikauppaan osallistuvalla liikekumppanilla on maksamattomia maksuja Joensuun kaupunkikeskustayhdistykselle, Joensuun Virta Oy:lle, Joensuun kaupungille tai verottajalle, ellei hänellä ole hyväksyttyä ja voimassa olevaa maksusuunnitelmaa.

Suunnitelma grillin ulkoasusta

Grillitoimintaan suunniteltu myyntipiste tulee olla toimintaan soveltuva, siirrettävissä oleva siisti myyntiauto tai -vaunu.

Pyydämme tarjouksen liitteeksi joko valokuvat tai havainnekuvat grillistä. Grillin ulkoasussa (teippaukset) tulee ottaa huomioon Kauppatorille rakentuva kokonaisuus: Torilava, Kauppahalli, näkymä kaupungintalolta taidemuseolle sekä torin ympäröivät rakennukset.

Kuvaus toiminnan sisällöstä

Joensuun Kauppatori on matkailullisesti merkittävä maakunnan näyteikkuna ja kohtaamispaikka. Sen vuoksi arvostamme kilpailutukseen osallistuvien yritysten tuovan tuotevalikoimassaan esille laadukasta ruokakulttuuria. Tuotevalikoimassa ja toiminnan konseptoinnissa toivomme yritysten tuovan esille, miten tuotevalikoima ja yrityksen toiminta tukevat kauppatorin laadukasta ruokatarjontaa. Arvioitaviksi dokumenteiksi pyydämme tuoteluettelon sekä viimeisimmän Oiva-raportin.

Kilpailutuksen kriteerit

Kilpailutuksessa voi saada enintään 45 pistettä ja tarjoukset pisteytetään seuraavasti:

Grillirakennus, enintään 15 pistettä, kriteerit pisteytykselle:

  • Suunnitelma myyntipisteeksi (enintään 15 pistettä). Havainnekuvat tulee liittää kilpailutuksen liitteeksi.

Toiminnan laadulliset kriteerit, enintään 30 pistettä:

  • miten tuotevalikoima ja yrityksen toiminta tukevat kauppatorin laadukasta ruokatarjontaa.
  • Arvioitaviksi dokumenteiksi pyydämme kuvauksen tuotekonseptista ja valikoimasta (enintään 15 pistettä)
  • sekä viimeisimmän Oivaraportin (enintään 15 pistettä).

Tarjouksen jättäminen

Kilpailutus avataan 10.8.2022. Tarjoukset tulee toimittaa 9.9.2022 kello 16 mennessä osoitteeseen Joensuun Virta Oy, Siltakatu 10 B 25, 80100 Joensuu. Lisätietoa verkkosivuilta www.joensuunvirta.fi , lisätietopyynnöt sähköpostitse osoitteeseen .

Tarjouksen liitteeksi tulee toimittaa ote kaupparekisteristä, verovelkatodistus, selvitys, mitä TES:iä tai muita yleisiä työehtoja yritys käyttää sekä miten työterveyshuolto on järjestetty.

Virta pidättää oikeuden olla valitsematta ketään tarjouksen jättänyttä yritystä.

Tilaa VIRTAA-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt kärryillä mitä kaupunkikeskustassamme tapahtuu.