23.6.2022 Kauppatorin rakennuspaikkojen kilpailutus

Kauppatorin rakennuspaikkojen kilpailutus

Kilpailutukseen avattavat myyntipaikat

Joensuun kauppatorin kaava mahdollistaa kolme (3) myyntipaikkaa rakennettaville puolikiinteille kesäkahvio- tai ravintola rakennuksille.

Kaavassa merkinnällä KAH 1 on kaksi (2) rakennuspaikkaa, joiden rakennusoikeus on 35 kerrosalaneliötä. Nämä kaksi rakennuspaikkaa sijaitsevat Kauppatorin länsipäädyssä, Kauppakadun suuntaisesti. Kauppakadun varrella sijaitsevien rakennusten enimmäisleveys voi olla 8 metriä. KAH 1 paikkavuokraan sisältyy lisäksi 32 neliömetrin vapaa tila rakennuksen edessä, eli vuokraan sisältyvä ala on yhteensä 67 neliömetriä.

KAH 1 merkinnällä olevat rakennuspaikat voivat muodostaa myös yhden ehjän kokonaisuuden, joten kilpailutuksessa on mahdollisuus tehdä esitys toiminnaksi koskien molempia rakennusaloja.

Kaavassa on merkitty yksi (1) rakennuspaikka KAH 3 merkinnällä, jonka rakennusoikeus on 50 kerrosalaneliötä. Tämä paikka sijaitsee Kauppatorin luoteiskulmassa, Kauppakadun ja Siltakadun kulmassa. Paikkavuokraan sisältyy lisäksi 48 neliömetrin vapaa tila rakennuksen edessä, eli vuokraan sisältyvä ala on yhteensä 98 neliömetriä

Perustietoa kilpailutuksesta

Myyntipaikkojen hinnoittelu

Myyntipaikkojen hinta määräytyy Joensuun kaupungin hinnaston mukaisesti, tilapäiset kioskit ja myyntivaunut, jolloin vuosivuokra hinnaston mukaisesti on KAH 1 osalta 5210,58 €/vuosi + alv per rakennus. KAH 3 osalta vuokra on 7443,69 €/vuosi + alv. Joensuun kaupunki vahvistaa hinnaston vuosittain. Vuokraan tehdään vuosittainen korotus kaupungin päätöksen mukaisesti (ka. 2% vuodessa).

Hinta ei siis ole kilpailutuksen pisteytettävä kriteeri.

Myyntipaikan lisäksi kauppatorille valituksi tulevalla yrityksellä on oikeus vuokrata lisäterassialaa kauppatorilla torihinnoittelun mukaisesti (joko vuosi- tai kausipaikkasopimuksella). Esityksen lisäterassialasta voi tuoda esille kilpailutuksessa.

Myyntipaikkojen vuokra-aika

Myyntipaikkojen vuokra-aika on 10 vuotta. Yrittäjällä on oikeus irtisanoa vuokrasopimus 3 kuukauden irtisanomisajalla. Vuokrasopimusta ei voida siirtää toisen yrityksen nimiin. Mikäli yrittäjä irtisanoo sopimuksen, kilpailuttaa Joensuun Virta uuden toimijan.

Myyntipaikkaa ei vuokrata yrittäjälle, jolla itsellään, puolisollaan, samaan talouteen kuuluvalla muulla perheenjäsenellä tai torikauppaan osallistuvalla liikekumppanilla on maksamattomia maksuja Joensuun kaupunkikeskustayhdistykselle, Joensuun Virta Oy:lle, Joensuun kaupungille tai verottajalle, ellei hänellä ole hyväksyttyä ja voimassa olevaa maksusuunnitelmaa.

Suunnitelma rakennuksista ja myyntipaikan kokonaisuudesta

Myyntipaikoille sijoitettavat puolikiinteät rakennukset tulee olla arkkitehdin suunnittelemia ja siirrettävissä olevia. Kilpailutukseen voi osallistua luonnoskuvilla. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon Kauppatorille rakentuva kokonaisuus: Torilava, Kauppahalli, näkymä kaupungintalolta taidemuseolle sekä torin ympäröivät rakennukset.

Toivomme kilpailutusvaiheessa myös kuvausta myyntipaikan kokonaisuudesta, eli rakennusten havainnekuvien lisäksi suunnitelmaa siitä, miten myyntipaikalla huomioidaan säävaihtelut (terassikatteet, markiisit tai varjot) sekä luonnos kalustesuunnitelmasta.

Kuvaus toiminnan sisällöstä

Joensuun Kauppatori on matkailullisesti merkittävä maakunnan näyteikkuna ja kohtaamispaikka. Sen vuoksi arvostamme kilpailutukseen osallistuvien yritysten tuovan tuotevalikoimassaan esille laadukasta ruoka- ja leivontakulttuuria. Tuotevalikoimassa ja toiminnan konseptoinnissa toivomme yritysten tuovan esille, miten tuotevalikoima ja yrityksen toiminta tukevat matkailua ja Joensuun tunnettuutta toiminnassaan.

Valituiksi tulevilta toimijoilta edellytämme, että myyntipaikat ovat avoinna vähintään 30.4.-15.9. välisenä kautena, mutta kausi voi olla yrittäjän toiveiden mukaisesti pidempi.

Erityisesti KAH 3 merkinnällä olevalla rakennuspaikalla on suositeltavaa huomioida torilavan tapahtumat ja ohjelma omissa aukioloajoissaan siten, että myyntipaikka palvelee torin tapahtumiin osallistuvaa yleisöä joustavasti.

Toivomme kilpailutuksessa alustavan suunnitelman aukioloajoista toiminnan sisällön kuvaukseen.

Kilpailutuksen kriteerit

Kilpailutuksessa voi saada enintään 80 pistettä ja tarjoukset pisteytetään seuraavasti:

Rakennukset ja myyntipaikka, enintään 40 pistettä, kriteerit pisteytykselle:

  • Suunnitelma myyntirakennukseksi (enintään 30 pistettä). Havainnekuvat tulee liittää kilpailutuksen liitteeksi.
  • Kuvaus myyntipaikan aluekokonaisuudesta ja toiminnallisuudesta; kalustesuunnitelma, terassikatteet, säävaihteluiden huomioiminen (enintään 10 pistettä).

Toiminnan laadulliset kriteerit, enintään 30 pistettä:

  • Miten tuotevalikoima ja toiminta edistää Joensuun kauppatorin viihtyisyyttä ja matkailua? Kuvaus tuotevalikoimasta ja muusta mahdollisesta toiminnasta sekä aukioloajoista (enintään 30 pistettä).

Toimitusvarmuus

  • Referenssit eli aikaisempi kokemus alalla toimimisesta, referenssit pyydetään 3 edellisen vuoden ajalta (enintään 10 pistettä).

Tarjouksen jättäminen

Kilpailutus avataan 23.6.2022. Tarjoukset tulee toimittaa 16.9.2022 kello 16 mennessä osoitteeseen Joensuun Virta Oy, Siltakatu 10 B 25, 80100 Joensuu. Lisätietopyynnöt sähköpostitse osoitteeseen .

Tarjouksen liitteeksi tulee toimittaa ote kaupparekisteristä, verovelkatodistus, selvitys, mitä TES:iä tai muita yleisiä työehtoja yritys käyttää sekä miten työterveyshuolto on järjestetty.

Virta pidättää oikeuden olla valitsematta ketään tarjouksen jättänyttä yritystä.

Suunnittelun tueksi tulevan kauppahallin julkisivukuvat voi pyytää suoraan .

Kauppatorin kartta ja määräykset

Tilaa VIRTAA-uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt kärryillä mitä kaupunkikeskustassamme tapahtuu.