Torin kantavuuslaskelmaohje

Rajoitukset torialueen huoltoliikenteelle ja nostoille

Torin keskeisimmälle kivetylle alueelle ei sallita yleistä ajoneuvoliikennettä missään olosuhteissa.

Torialueelle ajo sallitaan vain katurakenteiden ja kiinteistöjen huoltoon tai korjauksiin

liittyvää huoltoajoa varten alla mainituin rajoituksin.

Huoltoajoneuvojen suurimmat sallitut kuormat:

- akselipaino < 16 tonnia

- 2-akselinen teli (akseliväli <1.3m) < 21 tonnia

- 3-akselinen teli (akseliväli <1.3m) < 27 tonnia

- kokonaispaino < 75 tonnia

- yksittäinen pyöräkuorma < 8 tonnia

Nosturin tassulle tai tilapäiselle rakenteelle sallitaan korkeintaan 150 kN pistekuorma

(15 000kg) tai 20kN/m 2 hyötykuorma (2 000kg/ m 2 ). Pistekuorman alla täytyy olla kuormaa

jakava aluslevy, jonka pinta-ala on vähintään 0,6 x 0,6 m ( 600mm x 600mm ).

Kaikki pistemäiset nostot edellyttävät riittävän jäykkien aluslevyjen käyttöä kuormituksen

jakamiseen. Torin graniittisten laattojen terävät kulmat ovat herkkiä vaurioitumaan jo pienemmällä

pistekuormalla, joten pistekuormien alla tulee aina käyttää min. 600 x 600 mm kokoista

teräslevyä ja kevyemmissä pistekuormissa filmivaneria jonka paksuus on vähintään 30

mm.

Graniittilaattojen päällä tehtäessä huoltotöitä, on varmistuttava siitä, ettei huoltoajoneuvoista

tai nostureista valu öljyä tai muita haitallisia liuotteita luonnonkivipäällysteelle. Työskentelyalueella

on nostureiden ja huoltoajoneuvojen alle levitettävä tarvittaessa suojamatto

varmistukseksi siitä, ettei yllä mainittuja vahinkoja tapahdu.