Miksi kannattaa liittyä yhdistykseen?

Yritykset:

 • Olet mukana kehittämässä Joensuun kaupunkikeskustasta entistä viihtyisämpää ja houkuttelevampaa kauppapaikkaa.
 • Olet mukana vaikuttamassa uuden kävelykeskustan tapahtumakulttuurin synnyttämiseen ja kehittämiseen.
 • Olet vaikuttamassa keskustan liikenne– ja pysäköintijärjestelyihin.
 • Sinulla on käytössä yhteinen jäsentunnus ("Jäsenliike"-tarra ikkunassa).
 • Voit olla edullisesti mukana kaupunkikeskustan keskustatapahtumista kertovissa, Karjalaisen toimittamissa erityisliitteissä.
 • Tiedät keskustan yhteisistä tapahtumista ajoissa, jolloin voit osallistua ja hyödyntää niitä.
 • Yhteistoiminnan kautta pääset parempaan tulokseen.
 • Saat tietoa ja voit vaikuttaa yhteisissä asioissa.
 • Mahdollisuus tehdä yhteistyötä muiden kaupunkien kaupunkikeskustaihmisten kanssa.

Kiinteistöt:

 • Arvokiinteistöt ovat keskustassa ja ensisijaisena tavoitteena on niiden arvon säilyttäminen.
 • Kiinteistöille korttelin ja kadun koko toimivuus on tärkeää.
 • Kehittämisen laajemmat näkymät ovat tavoitettavissa yhdistyksen kautta.
 • Kehityksen suunnan ennakointi ja yhteistyö yrittäjien ja kaupungin kanssa on luontevaa.

Kuka voi liittyä jäseneksi?

Yhdistys on tarkoitettu Joensuun keskustassa toimiville ammatinharjoittajille, yrittäjille, yhtiöille, kiinteistönomistajille, yhteisöille ja julkisille laitoksille. Kaikki Joensuussa, mutta varsinkin keskustassa toimivat yritykset ja kiinteistöt ovat tervetulleita yhdistykseen mukaan. Vasta suuren joukon mukanaolo varmistaa yhdistyksen tuloksellisen työskentelyn. Jouluvalot, liput ja viirit ovat yhdistyksen näkyvää työskentelyä.

Mitä etuja liittyminen tuo mukanaan?

 • Positiivinen kaupunkikeskustaimago mukana olevilla liikkeillä.
 • Sinulla on käytössäsi tehokas ja tuloksellinen tieto-, vaikuttamis– ja yhteistyökanava.
 • Voit osallistua kaikkeen kaupunkikeskustan myönteiseen kehittämiseen.
 • Tiedät mitä tapahtuu.
 • Sinulla on mahdollisuus keskustan tapahtumakulttuurin kehittämiseen vaikuttamiseen.
 • Voit olla mukana ja osallistua keskustan markkinointitempauksiin.
 • Saat Kaupunkikeskusta-logon (esim. tunnistetarran) käyttöoikeuden liikkeen ikkunassa.
 • Saat osallistumisoikeuden yhdistyksen järjestämiin tempauksiin ja markkinointiin.
 • Keskustan koristautumista viirein ja jouluvaloin laajennetaan ja täydennetään koko ajan.
 • Voit osallistua yhteisiin markkinointitapahtumiin kuten joulun avaus, Joen yö jne...

Jäsenmaksut

Jäsenmaksu määräytyy yrityksessä kokopäivätoimisten työntekijöiden lukumäärän mukaan. Laskentaperusteissa osa–aikaiset työntekijät muutetaan laskennallisesti kokopäiväiseksi.

Jos yrityksen pääasiallinen asiointi-/asiakaspalvelukerros on muualla kuin ensimmäisessä kerroksessa on maksu 50 % perusmaksusta. Maksun suuruus porrastuu myös liikkeen sijainnin mukaan. Minimijäsenmaksu 50 €.

Henkilöiden määrä Perusmaksu euroa/vuosi
1–2 70
3–5 160
6–10 300
11–15 600
16–20 800
21–50 1200
yli 50 1800

Jäsenmaksun riippuvuus yrityksen sijainnista

Alue Prosenttia perusmaksusta
ydinalue, 100 %
keskusta-alue, 75%
reuna-alue, 50%

Kiinteistöt:

Kiinteistöjen jäsenmaksu on perustunut jouluvalojen hankintaan sekä toiminnan ylläpitämiseen. Jäsenmaksu on 1100 €/kiinteistö, kuitenkin enintään 2200 € samalta omistajalta.

Yhdistykset:

100 €/vuosi

Tukijäsenmaksu:

1500 €/vuosi

Liity jäseneksi tai ota yhteyttä